Oficiální paintballové hřiště na jihu Čech. Neváhejte a pojďte si zahrát !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Aktuality
 Fotogalerie
 O paintballu
 Pravidla
 Zbraně
 Ceník
 Kde nás najdete
 Objednání hry
 
 Paintball bazar
 Paintball v ČR
 
 Návštěvní kniha

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pravidla...

      

        Hra je zahájena jedním dlouhým hvizdem.

 • Platnost zásahu si hráči zvolí dle vlastní domluvy (obecně určuje zásah stopa rozbité kuličky na oděvu).

 • Je-li hráč zasažen a vyřazen ze hry, zvednutím ruky a zvoláním "zásah" odchází nejkratší cestou na shromaždiště. To platí i pro hráče se závadou na výstroji. Tento hráč se může po opravě závady nebo doplnění kuliček vrátit zpět na svoji pozici.

  Je zakázáno:

  • sejmout ochrannou masku z obličeje na hřišti v době hry

  • fyzicky napadat protihráče

  • přenášet nebo jinak upravovat překážky

 • Zákaz dotýkat se, nebo přenášet vlajku svého týmu.

 • Současné označení hráčů je,jestliže se zároveň označkují dva nebo více hráčů, musí být všichni vyloučeni.

 • Sundá-li hráč soupeřovu vlajku musí ji nést na svoji základnu (nebo na jiné určené místo) viditelně v ruce, nesmí jí použít jako kryt. Je-li tento hráč vyřazen ze hry, musí vlajku položit tam, kde k jeho vyřazení došlo. Vlajku si mohou mezi sebou předávat aktivní hráči jednoho družstva.

 • Hráč který uvidí vlajku svého družstva ležet kdekoli na hřišti ji nesmí zvednout, hýbat s ní nebo ji jakýmkoliv způsobem maskovat.

 • Ukončení hry je oznámeno trojím zapískáním.

   Pravidla hřiště:

 • Všichni návštěvníci hřiště jsou povinni se řídit pokyny provozovatele.

 • Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah značkovací kuličkou, musí hráči a další přítomné osoby po celou dobu hry nosit na obličeji ochrannou masku.

 • Střílet je povoleno pouze na hřišti v průběhu hry, nebo na místech provozovatelem určených k testování nebo vybíjení zbraní. Mimo hrací zónu se nosí zbraně vždy zajištěné a s bezpečnostním uzávěrem v hlavni.

   Je zakázáno:

      střílet a mířit i nenabitou zbraní na hráče bez nasazených ochranných masek.

  • lézt na stromy, střechy objektů, ničit vegetaci, střílet na zvířata a ptáky o odhazovat výstroj, prázdné bombičky a pod.

 • Zpozoruje-li hráč v průběhu hry, že v prostoru ohroženém střelbou se nachází osoba nebo osoby nemající nasazené ochranné brýle, je povinen ihned zastavit střelbu a upozornit na tuto skutečnost provozovatele.

 • Hráči jsou povinni znát a za všech okolností dodržovat bezpečnostní pravidla.

 • Na hřiště je hráči zakázáno brát jiné než paintballové zbraně, světlice, dýmovnice, a jiné pyrotechnické výrobky.

 • Pyrotechnické výrobky lze použít jen se souhlasem obou herních skupin a provozovatele hřiště.

 • Na hřišti se smí používat jen značkovací kuličky dodané provozovatelem hřiště.

 • Zákaz vstupu platí pro osoby pod vlivem alkoholu či drog. Kouření je povoleno pouze na k tomu vyhrazených místech.

 • Osoby mladší 18-ti let se mohou zúčastnit hry pouze v doprovodu svého zákonného zástupce, nebo osoby starší 18-ti let.

 

    

    Možnosti her:

    Boj o soupeřovu vlajku – Klasický styl, kdy má mužstvo obsadit soupeřovu pozici, která je označena vlajkou nebo ji odnést na své stanoviště.

    Boj o 2 vlajky – Jedna skupina brání dvě vlajky na jedné straně hřiště současně, které jsou od sebe rozmístěny minimálně 100 metrů, úkolem útočníků je zabavit tyto vlajky a donést je na své stanoviště.

    Boj z použitím zdravotníka - Při kterékoliv hře lze použít "oživování" zasažených, kdy každý tým má k dispozici jednoho zdravotníka označeného viditelným červeným křížem na rukávu, nebo oranžovou reflexní vestou a brašnou či batohem s červeným křížem. Zasažený nesmí opustit svou pozici, ale  může ho přivolat voláním "Zdravotnííík", ten vyřazeného vrátí do hry pouhým dotykem-pokud se k němu dostane. Aby nedošlo k zneužívání zdravotníka typu: "Byl jsem oživen,ale nikdo to neviděl" doporučuje se útočníkům brát zasaženým pásky s barvou týmu. Zdravotník pak "oživuje" vyřazené hráče poskytnutím této pásky ze své brašny, kdy má k dispozici jejich určitý počet, pokud se vyčerpají, stává se z něj "obyčejný pěšák" a je-li zasažen, odchází ze hry.

   Pohyblivá vlajka - Úkolem skupiny je po dobu hry chránit svého vlajkonoše, se kterým se pohybují po hřišti. Pokud je někdo s vlajkou zasažen, prohrává celá skupina.

    Braní zajatců – úkolem obou skupin je zajmout svého protivníka.
Po zásahu hráče si ho střelec bere jako zajatce a odvede ho na své stanoviště(vězení)
Zasažený musí ke střelci sám dojít ze své pozice s rukama a zbraní nad hlavou nebo dle situace si pro něj střelec dojde.
Zasažený po dobu transportu „do svého vězení“ musí mít ruce i zbraň nad hlavou, aby bylo zřejmé, že byl zajat.
Stanoviště kde jsou takto shromažďováni může bránit max.1 strážný. Zajatce lze vysvobodit dotykem některého ze spolubojovníků.
Druhá skupina může svého zajatého spolubojovníka během cesty vysvobodit (zasažením protivníka a dotykem zajatce)
Doporučuje se kuličky doplňovat během hry na obou stanovištích.

   Hon na velitele -Jedna skupina brání svého člena, který je označen odlišnou páskou žluté  barvy a nemá zbraň. Úkolem druhé skupiny je ho zajmout bez zásahu. Pokud však bude ozbrojen, je možné ho vyřadit a tím i celý tým jediným zásahem.

    Boj ve skupinkách – hraje proti sobě  3-10 skupinek po dvou nebo třech hráčích, bez vlajek s odlišným označením pásky na rukávu. Vítězí ti, kteří zůstanou samozřejmě co nejdéle bez zásahu.

   Hra o čas – Uprostřed hřiště je nějaký objekt, stanoviště či vozidlo u něhož leží obě vlajky. Úkolem obou skupin je co nejdříve se zmocnit této pozice, vztyčit svou vlajku a bránit ji co nejdéle. Pokud svou pozici ztratí, druhá skupina po dobití sundá vlajku protivníka a vztyčí svoji. Hraje se po dobu 45 minut s tím, že se zasažený sám vrací na svou základní pozici na své straně a „odsedí“ si 5 minut.
Vítězí skupina,která udrží svou vlajku vztyčenou nejdéle. Čas měří a zapisuje rozhodčí a při změně vlajky hlásí aktuální stav tlampačem.
Doporučuje se kuličky doplňovat během hry na obou stanovištích.

   Všichni proti všem – každý hraje sám za sebe. Hra začíná po signálu, až se všichni rozmístí po lese.(Velice veselé...)

  Obrana - Jedna skupina brání vyvýšené stanoviště s vlajkou, druhá útočí. Poměr musí být takový, aby bylo více hráčů na straně bránících. 

  Hra nonstop - Bojuje se o jednu vlajku uprostřed hřiště či předem označenou  pozici nebo o dvě vlajky. Hráč se po zásahu vrací na svou stranu, kde začínal (shromaždiště nebo začátek hřiště). Tam si “odsedí“ 4 minuty a vrací se zpět do hry. Čas je kontrolován pořadatelem . Paintballové kuličky se vydávají během hry na obou stranách hřiště (pro rychlejší hru). Každý hráč má své číslo a během této jedné hry může být vyřazen pouze dvakrát.

  Boj o velitele – každý tým má svého velitele,který je označen na obou rukávech odlišnou barvou (žlutou) pokud ho někdo zasáhne, hra končí

 

 

 

webdesign by Radix © 2005, optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 Mapa webu